Większość osób nie jedynie dbających o zawartość swojego portfela, ale ponadto o kondycję środowiska naturalnego, jak za minionych lat, przechowuje szklane opakowania, w tym przede wszystkim butelki, w celu zwrotu ich za niewielką zapłatę do punktu skupu. W ten sposób odzyskuje przynajmniej niewielką część kosztów związanych z nabyciem produktów oraz w ten sposób pozwala na kilkukrotny recykling cennego materiału jakim jest szkło. Nie wszystkie sklepy posiadające w sprzedaży towary w szklanych opakowaniach najczęściej ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, przyjmuje za odpłatnością butelki szklane przeznaczone do zwrotu. Dlatego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty punktów skupów.

Po latach niełaski oraz niewielkiego zainteresowania, w odpowiedzi na potrzeby osób, które są świadome znaczenia bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego życia, a co się z tym wiąże obowiązku wtórnego spożytkowania niektórych surowców, na rynku znów zaczynają działalność punkty skupów. Cieszą się one codziennie rosnącą popularnością. Można w nich oddać do recyklingu szkło bezbarwne bądź kolorowe, które może bez zmiany własności być poddawane nawet kilku krotnemu odzyskowi. Odpłatność skupu jednej szklanej butelki waha się w granicach kilku groszy, ale już w przypadku zwrotu większej ilości szklanych opakowań można pozyskanymi w ten sposób pieniędzmi całkiem nieźle zasilić swój domowy budżet. Ponieważ większość przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się utylizacją odpadków wyprodukowanych w gospodarstwach domowych oczekuje segregowania śmieci, można zgromadzone opakowania szklane oddać do punktu skupu i uzyskaną w ten sposób gotówkę spożytkować na opłatę wywozu pozostałych śmieci.

Więcej informacji:
skup butelek - Zambrów